Vodovodní přípojka

Vnitřní vodovod vašeho domu na ten veřejný může být připojen trojím způsobem: přípojkou, studnou, kombinací obou. Vodovodní přípojka je vlastně úsek potrubí spojující rozvádějící větev veřejné vodovodní sítě s vnitřním vodovodem nemovitosti nebo objektu.

Vodovodní přípojka se zpravidla připojuje na veřejný vodovod navrtávací pásem a uzávěrem. Umisťuje se podle pokynů dodavatele vody nejčastěji bezprostředně za hranicí pozemku ve vodoměrné http://www.vodashop.cz/kategorie/vodomerne-sachty/ šachtě. Vodovodní přípojka má být přímočará podle možnosti se stoupáním k objektu, kolmá k uličnímu potrubí, krytá vrstvou zeminy min. 1,5 m.

Nepodceňujte správné provedení vodovodní přípojky!

Že jste všechny výše uvedené informace neznali? To nevadí, ani nemusíte. Důležité je mít kontakty na naši firmu,vše ostatní obstaráme za vás!

Ohodnoťte příspěvek