Nejvýhodnější podmínky spolupráce

Obchodní styk má mnoho formálních pravidel, avšak při výběru obchodního partnera jsou také důležité i neformální vlastnosti a faktory. Jde zejména o spolehlivost, důvěryhodnost, loajalitu, ochotu vyjít vstříc, individuální přístup k přáním a požadavkům partnera apod. I díky tomu lze často vyjednat mnohem lepší a výhodnější podmínky spolupráce než při formálním obchodování. Naše firma, která obchoduje paletami , patří k takovým firmám, u kterých právě osobní přístup najdete.

Vzájemná spokojenost a důvěra

Naše firma se v obchodním styku snaží klást důraz na vzájemnou spokojenost, důvěru, osobní přístup a možnosti vyjednání těch nejlepších a nejvýhodnějších podmínek obchodu. Doufáme, že Vás naše nabídka osloví, a že Vás nejenom náš přístup, ale také naše zboží, kterým jsou dřevěné přepravní palety, zaujmou.

„Likvidace“ není nutná

Běžně se stává, že velké i malé firmy uskladňující, popřípadě přepravující materiál, který prodávají, mají většinu svých přepravních palet opotřebovanou a poničenou. V tuto chvíli se obvykle spokojí s tím, že je různými způsoby „zlikvidují“ a pořídí si nové. Nicméně není nutné podnikat hned tak radikální kroky, existuje i jiná a podstatně lepší možnost.

Buďte šetrní k životnímu prostředí

Pokud máte dojem, že Vaše Palety patří „do starého železa“ můžete je u nás nechat jednoduše opravit, čímž podpoříte ochranu životního prostředí, protože vhodným způsobem recyklujete materiál, který lze ještě užít. Každý Váš podobný čin podpoří zastavení nadměrného kácení stromů. Vaše poškozené přepravní prvky Vám můžeme buď vyměnit za použité nepoškozené, nebo Vám na zakázku opravíme ty Vaše.