Solární ohřev vody

Víte jak pracuje solární zařízení? Solární systém pro solární ohřev vody aktivně využívá sluneční energii a úmyslně ji transformuje na tepelnou energii. Základ solárního zařízení tvoří: kolektor, spojovací potrubí a spotřebič.
Co si máte představit pod pojmem spotřebič? Spotřebičem v tomto slova smyslu rozumíme například bojler, bazén nebo různý způsob využití tepelné energie pro solární ohřev vody. Solární zařízení pak můžeme rozdělit i podle způsobu cirkulace teplonosné kapaliny na samotížné (gravitační) a na cirkulaci s nuceným oběhem za pomoci čerpadla.

Využijte ještě dnes energii ze slunce k ohřevu teplé vody!

Solární ohřev vody pomocí sluneční energie láká stále větší počet uživatelů. Na rozdíl od fotovoltaiky měla totiž fototermika víc štěstí a nedoplatila na činnost spekulantů. Pojďte do toho s námi, my totiž nepatříme mezi spekulanty!