Revize kanalizace kamerou

Revize kanalizace a prohlídky potrubí kamerou provádí firma TVS centrum za pomoci té nejmodernější techniky. Využívá velké množství různých kanalizačních kamer podle profilu kanalizačního potrubí. Jde o snadno dostupnou službu, a pokud revizi přípojky pojmete jako prevenci, rozhodně se vám to vyplatí a vy ušetříte za řešení případných problémů s kanalizací.

Zkouška těsnosti kanalizace

Každé potrubí musí být dokonale těsné. Tlakové zkoušky kanalizace se mohou provádět buďto za pomoci vzduchu nebo vody, druhá možnost je značně nákladnější oproti vzduchové metodě, u níž odpadá nutnost čerpání, dovozu vody a případné prostoje při nasakování materiálu. Tlakové zkoušky jsou definovány normou. Nechejte si ověřit těsnost potrubí ještě dnes.